باید ها و نباید ها در استفاده از tor

باید ها و نباید ها در استفاده از tor باید ها و نباید ها در استفاده از tor 3myAYKPkswhTboHWMSuG3Q 1024x576

یکی از الزامات امنیت در فضای آنلاین، گمنامی است و Tor هم جزو یکی از به بهترین ابزارهایی است که این نیازتان را برآورده ساخته و شما را مخفی و ناشناس نگاه می‌دارد. اما زمانی که از شبکهٔ تور استفاده می‌کنید، نکاتی را لازم است بدانید تا شخصاً شما امنیت‌تان را به مخاطره نیندازید!