LVM چیست؟

lvm چیست؟ LVM چیست؟ lvm

در این پست آموزشی به مفهوم کلی LVM میپردازیم و کاربرد ها و مزایای آن را برسی میکنیم همچنین این پست مقدمه ای برای پیاده سازی سناریوهای طراحی LVM که بعد تر خواهیم گفت میباشد .