پوشش ۵g در ایران

پوشش 5g در ایران  پوشش ۵g در ایران Top Ways to Fix 5G Not Showing Up on Android 1024x682

۵G، پنجمین نسل شبکه‌های اینترنت موبایلی، استاندارد جهانی بی‌سیم بعد از شبکه ۴G است. ۵G نوع جدیدی از شبکه را فعال می‌کند که تقریباً برای اتصال همه‌چیز از‌جمله ماشین‌ها و اشیاء و دستگاه‌ها طراحی شده است.

فناوری بی‌سیم ۵G با هدف ارائه بیشترین سرعت‌ها تا چند گیگابایت‌بر‌ثانیه، تأخیر بسیار کم، استفاده از بیشترین ظرفیت شبکه، افزایش دسترسی و بهبود تجربه کاربری یکنواخت‌تر در‌اختیار کاربران قرار گرفته است. این فناوری با عملکردی چشمگیر ارتباط فوق‌العاده‌ای بین صنایع جدید برقرار کرده است.