cURL چیست؟

curl چیست؟ cURL چیست؟ Artboard 1

cURL کوتاه شده عبارت Client for URLs ، یک ابزار خط فرمان جهت انتقال داده ها با استفاده از پروتکل های مختلف و بر اساس URL است. به علت تعدد پروتکل های قابل پشتیبانی مانند FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, TFTP, SCP, SFTP, Telnet, DICT, FILE و LDAP توسط این کتابخانه ، آن را مطرح ساخته است. این کتابخانه در سال ۱۹۹۷ توسط Daniel Stenberg شروع شده و بوسیله آن انتقال فایل با پروتکل هایی مانند HTTP, FTP و غیره توسط این خط فرمان امکانپذیر شد.