تجهیزات پسیو شبکه

تجهیزات پسیو شبکه تجهیزات پسیو شبکه تجهیزات پسیو شبکه Keeping Pace with Nielsens Law Curtis Knittle 1024x576

تجهیزات پسیو شبکه به مجموعه تجهیزاتی اشاره دارند که برای اتصال و ارتباط بین دستگاه‌های مختلف در یک شبکه استفاده می‌شوند، اما در حالت عادی قابلیت هدایت و پردازش داده‌ها را ندارند و تنها اتصال فیزیکی در یک شبکه را برقرار می‌کنند. به‌عنوان مثال، تجهیزات پسیو شبکه شامل کابل‌های شبکه، کانکتورها و غیره هستند.