پرامپت چیست و چگونه یک پرامپت درست بنویسیم؟

پرامپت نویسی پرامپت چیست و چگونه یک پرامپت درست بنویسیم؟ پرامپت چیست و چگونه یک پرامپت درست بنویسیم؟ ai prompts examples on computer screen robot 1024x536

این روزها استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی رونق فراوانی پیدا کرده است. این ابزارها انجام بسیاری از کارها را برای ما ساده کرده‌اند. اما هنوز هم برخی از افراد هستند که نمی‌توانند نتیجه درستی را از این ابزارها بگیرند و شاکی هستند که هوش مصنوعی نمی‌تواند به درخواست آنها به گونه دلخواهشان پاسخ دهد.