دوره ی CCNP

ccnp و انواع آن  دوره ی CCNP Types of CCNP 1 1024x597

CCNP سطح پیشرفته و حرفه ای دوره های سیسکو می باشد. کاربرد CCNP در شبکه ها و سازمان های بزرگ و پیشرفته است. با تغییرات جدیدی که سیسکو در دوره ها و مدارک خود داده ، دوره CCNP شامل ۵ مدرک مختلف می باشد که شما برای دریافت هریک از این مدارک نیازمند گذراندن دوره های مجزا و مرتبط با آن هستید.