خطای ۴۰۳

خطای ۴۰۳ خطای ۴۰۳ 403 1

احتمالا در نت گردی‌ های خود در سایت‌ های مختلف، با ارور ۴۰۳ مواجه شده باشید. شکل اصلی این ارور، Forbidden error 403 است و به ممنوعه بودن دسترسی کاربران به صفحات و آدرس یک سایت اشاره دارد. این ارور از نوع خطاهای HTTP است که در بسیاری موارد به صورت تصادفی رخ داده و دلیل خاصی نمی‌توان برای آن پیدا کرد. اما چه لزومی برای اعمال ممنوعیت برای دسترسی به صفحات یک سایت وجود دارد؟